O projekcie:


Tytuł operacji:

Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni

Grupa operacyjna:

Niskie emisje

Cel operacji:

Celem głównym operacji jest opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni.

Cel szczegółowy 1: poprawa poziomu dobrostanu loch prośnych poprzez poprawę warunków mikroklimatycznych z zastosowaniem technologii chłodzenia powietrza.

Cel szczegółowy 2: ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłów i drobnoustrojów z chlewni do środowiska zewnętrznego, poprzez zastosowanie technologii oczyszczania powietrza.

Efektywność działania systemu będzie oceniana na podstawie parametrów mikroklimatycznych oraz dobrostanu loch prośnych
Istotnym zadaniem operacji będzie także ocena efektywności ekonomicznej zastosowanych rozwiązań.

Cel główny oraz cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które pozwolą na opracowanie i implementację rozwiązań technologicznych lepszych niż stosowane dotychczas.
Osiągnięcie celów operacji pozwoli na opracowanie nowoczesnych rozwiązań, które będą wdrożone na terenie gospodarstwa należącego do partnera projektu – OHZZ Sp. z o.o. w Chodeczku, ale także będą służyć jako wzór nowoczesnego i skutecznego rozwiązania wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom hodowców i producentów, którzy muszą mierzyć się z różnymi wyzwaniami, w tym związanymi ze zmianami klimatycznymi.

Skład grupy operacyjnej:
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,
  31-047 Kraków, ul. Sarego 2
 • Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku (OHZZ),
  Chodeczek, 87-860 Chodecz,
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
  Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice,
 • TechnoSfera Iman de Zwarte,
  Gronów 36, 69-220 Ośno Lubuskie
Okres realizacji:
marzec 2023 – grudzień 2024
Wnioskowana kwota pomocy:
1 717 068,00
Skip to content